Al la Japanlingva versio
La 101-a Japana Esperanto-Kongreso en Obama
en la gubernio Fukui


  Ĉefpaĝo
  Kongresejo
  Programo
  Memoraĵoj
  Kotizo kaj Loĝado
  Kiel iri al Kongresejo
  Kontaktu nin

Ĝisdatigo: 2016-05-05
 Memoriga Libro
  "De Dinamika Lago Biŭa al la mondo" de s-ro YAMAGUCHI Takao
   La libro eldoniĝos kiel ĉiupaĝe multkolora presaĵo. La japanlingva originalo priskribas historion de Lago Biŭa kaj tiun pozicion el lagoj en la mono, kaj ĝi rigardas Lagon Biŭa kiel simbolon pri akva problemo. Ĝi apelacias, ke la akva problemo estas la plej urĝa kaj grava, prezentante ekzemplojn de Ĉinio, Rusio, Usono kaj Barato. Ĝi estas nov-tipa libro en Esperantujo. Plue, unu el agadaj celoj ĝis 2030 de Unuiĝintaj Nacioj estas akiri puran akvon, kaj Universala Esperanto-Asocio, kiu havas konsultan rilaton kun UNESKO, apelacias kontribui al la agada celo en Esperantujo. Nun la traduka teamo penas esperantigi la libron.OriginaloEsperanta memoraĵo
  Memorigaj Poŝtmarkoj
  Ili estos aĉeteblaj en la salono de la kongresejo. Nun oni preparas ilin.

  Memoriga Stampo
  Partoprenantoj uzos la stampon. Nun oni preparas ĝin.Supren